FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वजेट तथा कार्यक्रम २०७८।०७९

७८-७९ 07/14/2021 - 11:34 PDF icon फाइनल बजेट २०७८।०७९.pdf

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आ. व. ०७७।०७८ को वजेट वक्तव्य ।

७७/७८ 07/22/2020 - 12:59 PDF icon फाइनल बजेट २०७७।०७८.pdf

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आ. व. ०७७।०७८ को वजेट वक्तव्य ।

७७/७८ 07/22/2020 - 12:53 PDF icon फाइनल बजेट २०७७।०७८.pdf

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आ. व. ०७७।०७८ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/19/2020 - 15:43 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७७ २०७८.pdf

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आ. ब. २०७६/०७७ को बजेट बक्तव्य

७६/७७ 07/22/2019 - 20:41 PDF icon गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आ. ब. २०७६/०७७ को बजेट बक्तव्य

स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना

७४/७५ 10/03/2018 - 08:39 PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf

गन्यापधुरा गाउँपालिका काे अा.व. २०७५/०७६ काे बजेट

७५/७६ 07/31/2018 - 12:15 PDF icon बजेट वक्तव्य, गन्यापधुरा ०७५-०७६.pdf

Pages