FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मदिरा बिक्री वितरण, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/03/2023 - 11:03
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आर्थीक ऐन २०८० ७९/८० 07/19/2023 - 16:45 PDF icon आर्थिक ऐन राजपत्रमा २०८०.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० ७९/८० 07/18/2023 - 14:02 PDF icon विनियोजन ऐन २०८० स्थानीय राजपत्रमा .pdf
विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 17:14 PDF icon विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 17:11 PDF icon लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
सुशासन तथा विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 17:09 PDF icon सुशासन तथा विकास समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति सम्वन्धी कार्यविधि २०८० ७९/८० 06/12/2023 - 11:17 PDF icon विद्यालय कर्मचारी कार्यविधि २०८०.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि निर्देशिका २०८० ७९/८० 06/01/2023 - 10:30 PDF icon स्थानीय राजपत्रमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०८०.pdf
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि २०८० ७९/८० 06/01/2023 - 10:30 PDF icon राजपत्रमा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ पहिलो संसोधन २०८०।०२।१४ ७९/८० 06/01/2023 - 10:28 PDF icon अपांगता परिचय पत्र कार्यविधि.pdf

Pages