FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मदिरा प्रतिवन्ध गर्नबनेको कार्यविधि, २०७८ ७९/८० 08/28/2022 - 12:09 PDF icon मदिरा प्रतिवन्ध कार्यविधि२०७८.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८-७९ 07/06/2022 - 14:18 PDF icon स्थानीय राजपत्रमा विनियोजन ऐन २०७९.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७८-७९ 07/06/2022 - 14:18 PDF icon स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन २०७९.pdf
विषयगत समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७८-७९ 05/26/2022 - 11:11 PDF icon विषयगत समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 05/18/2022 - 13:20 PDF icon असंगठित क्षेत्रकाअसहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ pdf ७७/७८ 05/18/2022 - 13:11 PDF icon कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ pdf.pdf
गन्यापधुरा गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि – २०७८ ७७/७८ 05/18/2022 - 13:07 PDF icon गन्यापधुरा गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 04/12/2022 - 11:02 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र गठन कार्यविधि, २०७८.pdf
खानेपानि तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन २०७८ ७८-७९ 02/07/2022 - 13:43 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि प्रथम संसोधन २०७८ ७८-७९ 08/19/2021 - 11:45 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी कार्यविधि प्रथम संसोधन २०७८.pdf

Pages