FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 04/12/2022 - 11:02 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र गठन कार्यविधि, २०७८.pdf
खानेपानि तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन २०७८ ७८-७९ 02/07/2022 - 13:43 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि प्रथम संसोधन २०७८ ७८-७९ 08/19/2021 - 11:45 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी कार्यविधि प्रथम संसोधन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन,२०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 16:25 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७८.pdf
आर्थीक ऐन २०७८ ७७/७८ 07/20/2021 - 16:13 PDF icon आर्थिक एन pdf.pdf
मदिरा प्रतिवन्ध गर्न वनेको कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/11/2021 - 10:57 PDF icon मदिरा प्रतिवन्ध कार्यविधि२०७८.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/10/2021 - 12:18 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक जावफदेशिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 13:06 PDF icon सार्वजनिक जावफदेशिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ pdf.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 13:05 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ pdf.pdf
संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 13:05 PDF icon संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ pdf.pdf

Pages