FAQs Complain Problems

कक्षा८को प्रयोगात्मक अंक फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

श्री गन्यापधुरा गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण मा.वि.आ.वि(१-८) र संस्थागत विद्यालयहरु( कम्तीमा १-८ तह सञ्चालित) सबैले यसैसाथ संलग्न कक्षा ८को प्रयोगात्मक अंक विवरण फाराम डाउनलोड गरी कक्षा८ को वार्षीक परीक्षामा सम्मिलित हुनै सबै विद्यार्थीहरुको वैयक्तिक विवरण र प्रयोगात्म अंक विवरण भरी मिति२०७६।११।१० भित्र यस गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा बुझाउने व्यवस्था गर्न/गराउनहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: